Conversation Between szy-cha and balackobama

 1. balackobama
  Vương Ngọc Yến trông vẻ mặt biểu ca ḿnh th́ biết rằng cái giàu sang của y càng ngày càng thâm trọng và nay y đă t học tiếng anh qua bài hát
  những cách tỏ t́nh bằng tiếng anh
  từ vựng về rạp chiếu phim
  từ nối và cụm từ dùng trong bài viết ielts
  phân biệt reply và answer/
  các món ăn sáng bằng tiếng anh
  hành người mất trí. Nàng thấy vậy đau ḷng khôn xiết, suưt nữa ngất đi.
  Đ
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1