• Our Mission

  by MNBBC.COM

  English:


  Modern Natural Bodybuilding Community is an international, multilingual internet portal. As the name suggests, it is also a huge community. MNBBC.COM is totally independent and free of corporate control.

  Our main task is absolute and uncompromising fight with drugs in both professional and amateur sport.
  Doping, usage of prohibited substances is a true cancer in the organism of XXI century sport.

  „The School“ of doping has penetrated amateur sport and created a drug subculture. Nowadays, we say „everybody does it“. Millions of men and women worldwide destroy their health while pursuing PB’s, physique and a moment of glory.

  Only few people know that thanks to the silent acceptance of press, companies and sport unions, every day somebody hears from his doctor a diagnosis. The diagnosis means a threat to life or being disabled till the end of your days. Just imagine how many people could be saved, if there was someone who would show them the right way.

  MNBBC.COM wants to achieve its goals through:
  - Educating the readers on various subjects like: training, diet and healthy lifestyle
  - Showing the real consequences of using doping
  - Presenting the profiles of natural sportsman, coaches and well-known characters
  - Carrying out various on-line projects, proving that even an average guy/girl can easily achieve their goals without any additional substances
  - Creating international group of support for natural and clean sportsman/amateurs
  - Cooperation with international, national and local institututions fighting with doping
  - Cooperation with sport companies, which support actively clean and natural sport
  - Protection of future amateurs, to prevent them from doing doping
  - Trying to convince those who do it, to stop

  No matter, whether you are a young enthusiast trying to improve his physique, hard-working amateur, well-known professional, coach or a scientist - we heartily welcome!

  Our main target is bodybulding, powerlifting, weightlifitng, olympic sports, strength sports and every other sport discipline, which can be supported by strength and conditioninig training.

  Our motto is:

  „One good piece of advice may result in saving someone from taking harmful doping“


  Polish:


  Modern Natural Bodybuilding Community jest międzynarodowym, wielojęzycznym portalem internetowym oraz wielka społecznością. MNBBC.COM jest całkowicie niezależny i wolny od korporacyjnych wpływów.

  Najważniejszym naszym zadaniem jest bezwględna i bezkompromisowa walka z dopingiem w sporcie profesjonalnym i amatorskim.
  Doping, niedozwolone stosowanie leków, stosowanie niedozwolonych substancji jest rakiem w organizmie sportu XXI wieku.

  „Szkoła” dopingu przeniknęła w calości do sportu amatorskiego i stworzyła subkulturę sterydową. W dzisiejszych czasach przyjęło się mówić że „każdy bierze”. Miliony kobiet i mężczyzn na całym świecie nieodwracalnie niszczą swoje zdrowie w pogoni za wynikiem, wyglądem i spełnieniem chwilowego celu.

  Mało kto zdaje sobie sprawe, że ku cichej akceptacji prasy, widowni, firm i związków sportowych codziennie ktoś otrzymuje od swojego lekarza diagnozę będącą wyrokiem śmierci lub wskazującą na tragiczny ubytek na zdrowiu. Niesposób policzyć ile ludzi mogłoby żyć dłużej gdyby znalazł się na ich drodze ktoś kto wskazałby im prawidłową drogę.

  MNBBC.COM pragnie realizować swoje cele poprzez:

  -Edukowanie czytelników na temat treningu, dietetyki i zdrowego trybu życia
  -Ukazywanie prawdziwych konsekwencji stosowania dopingu
  -Prezentowanie sylwetek czystych zawodników, trenerów i znanych postaci
  -Przeprowadzanie licznych inicjatyw on-line ukazujących, że nawet statystyczna Kowalska/Kowalski może zrealizować swoje cele bez marnowania sobie zdrowia substancjami zakazanymi.
  -Tworzenie międzynarodowej społeczności wsparcia dla sportowca/amatora naturalnego
  -Współpracę z międzynarodowymi, narodowymi i lokalnymi instytucjami i organizacjami walczącymi ze zjawiskiem dopingu
  -Współpracę z firmami sportowymi, które aktywnie wspierają naturalny i czysty sport.
  -Ochronę przyszłych sportowców przed dopingiem
  -Nawracanie sportowców dopingujących na naturalna drogę

  Niezależnie czy jesteś młodym entuzjastą chcącym poprawić swoją sylwetkę, zagorzałym amatorem, znanym zawodnikiem, trenerem, czy naukowcem – witamy Ciebie w naszych progach!

  Główną osią naszego portalu jest kulturystyka, dwubój olimpijski, trójbój siłowy, dyscypliny olimpijskie, sporty siłowe oraz każda inna dziedzina sportu, która można wspomóc treningiem siłowym i kondycyjnym.

  Nasz motto brzmi:

  „Jedna dobra rada może okazać się jednym istnieniem ludzkim uratowanym od szkodliwego dopingu”.